h

RolandTilajcsik

 

 rolandtrock.com

 

 

Medelpunkten i mitt konstnärskap är människan med sina personliga-opersonliga varanden,inom och utanför världen,själsligt och fysiskt i ständig och oändlig förändring.

 

 

Göteborgs Posten artikel  »

2009-12-11